Hem

Välkommen till Intresseföreningen för Nemalinmyopati


Vi är en ideell förening som vill öka intresset kring diagnosen NM (Nemalinmyopati). Målet är att skapa en enkel möteplats där man kan söka efter information kring diagnosen NM, men även få kontakt med andra som har erfarenhet av diagnosen.

Här kommer ni att kunna hitta intressanta länkar, inbjudningar till föreläsningar, intressanta erfarenheter från personer som har NM eller från anhöriga till personer med NM.


Föreningen är som sagt helt ideell och den information som kommer ut här på hemsidan är helt beroende av medlemmmarnas och styrelsens tid samt intresse för att hitta relevant information. Är det något du saknar på hemsidan så ta kontakt med oss så vi kan göra sidan bättre.


Hoppas att just du kommer ha stor användning av vår hemsida!

/Styrelsen för IFN

"Leva med NM är som att ta ett stort steg ut i det okända. Eftersom det finns olika nivåer av NM så ser ju livet för den med diagnosen väldigt olika ut. För oss har livet med NM gått från en kamp för överlevnad till att slåss för ett värdigt och innehållsrikt liv för vår son. Att få vardagen att fungera utefter hans förutsättningar utmanar oss ständigt, att lyckas med det ger en otrolig känsla av lycka och stolthet. Att Sigge idag har ett värdigt liv råder det inga tvivel om!"Martin pappa till Sigge 14 år